Misja Stowarzyszenia

Misja Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych powstało w celu:

Inicjowanie działań na rzecz osób potrzebujących i wsparcie doradcze.

Wspieranie działalności samorządów lokalnych w sferze praworządności.

Poszukiwanie i pozyskiwanie ludzi, którym nieobce jest motto:

„Największe zło to tolerować krzywdę”.

Kultywowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach związanych z historią regionu i kraju.

Pielęgnowanie wartości patriotycznych.

Rozwój turystyki oraz popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, rozwój przedsiębiorczości.

Działania na rzecz rozwoju edukacji, oświaty, sportu i turystyki

Działania na rzecz integracji społecznej

Promowania i wspierania inicjatyw mieszkańców