Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. 

Projekt „Nasza historia. Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego” jest realizowany przez Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniej RP oraz z Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Realizowany będzie do września 2019 roku.

Celem projektu jest aktywizacja i zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Giby we wspólne działania związane z pielęgnowaniem oraz popularyzacją wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Przewidujemy utworzenie 25-osobowej grupy warsztatowo-studyjnej, która będzie brała udział we wszystkich zaplanowanych działaniach. Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież i osoby dorosłe, którym bliska jest historia ich małej ojczyzny, i które chcą zaangażować się w pracę na rzecz własnej społeczności.

W ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 12 comiesięcznych spotkań obejmujących warsztaty i wykłady na temat lokalnej historii i kultury. Członkowie grupy będą uczestniczy w zbieraniu materiałów i przygotowaniu przewodnika historycznego oraz inwentaryzacji i oznakowaniu tablicami informacyjnymi 10 ciekawych miejsc związanych z historią. W ramach projektu założona zostanie strona internetowa prezentująca wyniki wspólnych prac. Podsumowaniem projektu będzie piknik historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych oraz mieszkańców.

Strona www projektu: http://www.astn.pl/FIO/

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.