Projekt ma na celu poprawę jakości życia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin poprzez realizację profesjonalnych i efektywnych działań w formie zorganizowanego wsparcia podczas letnich wakacji. Jest on odpowiedzią na potrzeby środowiska dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Został napisany w oparciu o spostrzeżenia płynące ze współpracy z ich rodzinami. Zajęcia te sprawią, że dzieci zyskają profesjonalną opiekę, a ich bliscy odrobinę czasu na inne cele.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 

Prezentacja podsumowująca projekt. (Pobierz)

 

28 lipca w piątek odbył się piknik integracyjny.