W dniach 08.09. – 15.09.2018 r. w gospodarstwie agroturystycznym PP. Teresy i Mariana Gołaszewskich przebywa 19 – osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami z polskich rodzin na Białorusi, w tym dzieci niepełnosprawne i z rodzin wielodzietnych. Pobyt w Polsce zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniej RP w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są …” sfinansowanego w znacznym stopniu przez Fundację PKO BP.

Projekt ma na celu wsparcie aktywności, edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, organizacja wielu ciekawych zajęć (plastyczne, muzyczne, sportowe), wielozmysłowe poznawanie najbliższego otoczenia, kontakt ze środowiskiem, z żywym językiem polskim, integrację kulturową.

W programie znajduje się również wypoczynek połączony z rekreacją (gry, zabawy, konkursy) oraz zwiedzanie Gib i okolic. Zaplanowano też wycieczkę krajoznawczą statkiem po Dolinie Rospudy.

Partnerami projektu są Fundacja Gminy Giby i Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK.